Privacyverklaring

Privacy- en Cookieverklaring

De gemeente Velsen respecteert uw privacy als bezoeker van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u via webformulieren verstrekt vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)¹ wordt behandeld. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Bepaalde onderdelen van het Digitaal Loket zijn beveiligd. Om toegang te krijgen tot deze onderdelen dient u in te loggen met uw DigiD. Zodra u bent ingelogd worden de gegevens automatisch versleuteld en verstuurd via een ‘beveiligde’ verbinding.

Cookies

De website van de gemeente Velsen plaatst diverse cookies. Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Deze cookies worden ondermeer gebruikt om de website van de gemeente Velsen af te stemmen op de behoeften van bezoekers.

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Deze houdt in dat bezoekers van websites geïnformeerd moeten worden over het gebruik van cookies (welke en waarom) en keuzes moeten maken over het al dan niet plaatsen van cookies. Deze wet is bedoeld voor alle websites in Nederland en websites die zich richten op de Nederlandse markt. Voor elke niet strikt noodzakelijke cookie moet toestemming gegeven worden door u. Een strikt noodzakelijke cookie is bijvoorbeeld het onthouden van inloggegevens of producten die in het winkelmandje zitten.

In- en uitschakeling van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer via www.consuwijzer.nl/Uitleg-Cookies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Let wel: De functionele cookies zijn technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer u kiest voor het weigeren van deze functionele cookies, dan heeft dat mogelijk wel gevolgen voor het correct functioneren van de website. Zo werkt bijvoorbeeld de digitale dienstverlening via DigiD niet meer als u functionele cookies weigert.

Cookies die bij uw bezoek aan onze website geplaatst (kunnen) worden

Bij uw bezoek aan onze website kunnen de volgende cookies op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen:

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de site bezoekt. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. De cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw taalvoorkeur te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld. Deze cookies worden ook gebruikt om vast te leggen en/of te onthouden dat een ander soort cookie wel of niet mag worden geplaatst. De ‘levensduur’ van deze cookies zijn eenmalig: wanneer u uw computer of internetsessie afsluit, dan zullen deze cookies verwijderd worden.
 • Standaard cookies: Wij gebruiken deze cookies om gegevens over het gebruik van de website te verzamelen. De gemeente gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Hiervoor gebruiken we Google (Analytics). De gemeente Velsen kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel (meer informatie vind u op de website van Google: www.google.nl/Cookies. Hiervoor kan Gemeente Velsen geen verantwoording dragen. Deze cookies blijven langere tijd bewaard en registreren voor ons:
  • Hoe u op onze site terechtkomt;
  • Hoe lang u op deze site blijft;
  • Hoe vaak u onze site bezoekt;
  • Welke route u er aflegt;
  • Welke browser u gebruikt;
  • Waar u vandaan komt.
 • Externe cookies: Deze cookies worden geplaatst om de toepassing van websites van derden mogelijk te maken. Zoals YouTube en Google Maps. Over deze cookies heeft de Gemeente Velsen geen controle.
 • YouTube gebruikt cookies om gegevens te verzamelen. Een cookie bevat informatie over de computer waarmee een video bekeken wordt, of over de gebruiker die deze bekijkt. YouTube gebruikt de verzamelde gegevens ondermeer om ervoor te zorgen dat videostatistieken kloppen, fraude wordt voorkomen en de site-ervaring wordt verbeterd.
 • Google Maps plaatst geografische kaarten op de websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, om voorkeuren op te slaan zoals bijvoorbeeld om het in- of uitzoomniveau te onthouden en statistieken met betrekking tot het gebruik op te slaan.

Toestemming voor cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen we u welke (niet strikt noodzakelijke) cookies we mogen plaatsen. U kunt uw cookie-instelling op elk gewenst moment wijzigen via 'verander uw cookie-instellingen' onderaan elke pagina.

Links

Op de websites van de gemeente Velsen zijn een aantal links naar andere websites te vinden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Wij raden u aan het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Wijziging van Privacy Statement

De gemeente Velsen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gemeente adviseert u regelmatig deze pagina te bekijken zodat u altijd op de hoogte bent van de laatst geldende versie van dit Privacy Statement.

_____________________________________________________________________________

¹ Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens wordengebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegegevsn die verwerkt worden via de website van Gemeente Velsen. Dit betekent dat persoongsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.