Digitaal Loket

Producten en diensten

328 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. Advies/ondersteuning (Sociaal Raadslieden & Formulierenbrigade)

  Informatie en advies U zit met vragen over uitkeringen of over belastingen? Of u weet niet waar u moet zijn bij huwelijksproblemen of om alimentatie van uw ex te krijgen? Misschien zit u met een woonprobleem? Met vragen en problemen op sociaal-juridis...

  12 december 2017 | Product

 2. Voogdij

  Het verkrijgen van het voogdijschap loopt niet via de gemeente maar via het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U kunt voogd worden als u meerderjarig bent, niet onder curatele staat of lijdt aan een geestelijke stoornis. Ouders kunnen bij testamen...

  12 december 2017 | Product

 3. Grafmonumentenvergunning

  Voor de plaatsing van een grafsteen of grafmonument (grafbedekking) heeft u een vergunning nodig. Een grafsteen of grafmonument dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, In de brochure 'Begraven in Velsen' vindt u alle informatie die u nodig heeft....

  30 oktober 2017 | Product

 4. 100-jarige en ouder (bezoek)

  Informatie over het protocol dat wordt toegepast bij een bezoek aan een 100-jarige (en ouder) inwoner in de gemeente Velsen door een lid van het college van Burgemeester en Wethouders. Het bezoek aan een 100-jarige geschiedt altijd in overleg met de jar...

  9 mei 2017 | Product

 5. Huwelijksjubilea

  Indien een echtpaar één van de gedenkwaardige huwelijksjubilea-jaren bereikt, is het gebruikelijk dat de gemeente hier aandacht aan besteed. Echtparen die 50 jaar getrouwd zijn ontvangen een attentie Echtparen die 60 jaar getrouwd zijn ontvangen een...

  3 juni 2014 | Product

 6. Reclameborden (tijdelijke plaatsing)

  Met ingang van 1 april 2012 is de exploitatie van 2-zijdige reclameborden (A0-formaat) rondom lichtmasten door de gemeente Velsen uitbesteed aan Driehoek Buitenreclame B.V.. De 2-zijdige reclameborden zijn bestemd voor niet-commerciële en commerciële...

  2 juni 2015 | Product

 7. Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Velsen heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers en voor organisaties die met vrijwilligers werken. De gemeente benadrukt hiermee het maatschappelijk belang van het vrijwilligerswerk. Alle informatie vindt u in deze br...

  12 december 2017 | Product

 8. Grond afgraven en verplaatsen

  U kunt (als burger, bedrijf of instelling) zelf grond afgraven en afvoeren naar een erkend inzamelpunt. Het is niet toegestaan grond in de openbare ruimte te storten. Voor het gebruiken van grond en de regels die hiervoor gelden kunt u contact opnemen m...

  12 december 2017 | Product

 9. Verklaring omtrent inkomen en vermogen (viv)

  Wanneer u als burger in aanmerking wilt komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, dan heeft u hiervoor een verklaring van inkomen en vermogen nodig. Deze verklaring kunt u tevens gebruiken voor: Een echtscheidingsprocedure; Voor een ver...

  7 november 2013 | Product

 10. Verzorgingstehuis (informatie)

  De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden van een indicatieorgaan dat de indicaties vaststelt voor thuiszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen. Hiervoor is een indicatiecommissie ingesteld die de beoordeling verricht. Wanneer u hierove...

  14 november 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"