Digitaal Loket

Producten en diensten

331 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. Overlast (wonen)

  Er zijn verschillende vormen van overlast: Buren maken lawaai; Woningen in de buurt zijn slecht onderhouden of; Er wonen bijvoorbeeld 20 mensen in een 3-kamerappartement; Een bewoner vertoont, in zijn/haar woning of directe woonomgeving, gedrag da...

  19 februari 2015 | Product

 2. Marktstandplaatsvergunning

  Wilt u een plaats op de markt? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft het beheer van de weekmarkten in IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord in handen gegeven van de marktmeester. Heeft u interes...

  5 december 2016 | Product

 3. Omgevingsvergunning

  Wanneer u uw huis wilt verbouwen of een gebouw wilt slopen dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Vanaf 1 oktober 2010 heeft u daarvoor een Omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vervangt veel oude vergunningen op het gebied van wonen, ru...

  16 februari 2017 | Product

 4. Schuldhulpverlening

  Schulden Het is geen leuk onderwerp, er wordt niet veel over gepraat en schulden geven een gevoel van schaamte. Lukt het niet om op eigen kracht uit de financiële problemen te komen? Bent u bijvoorbeeld niet meer in staat om uw rekeningen te betalen, w...

  14 februari 2017 | Product

 5. Overlast (dieren)

  MEEUWEN- en DUIVENOVERLAST STOP met voeren van vogels Mensen houden van vogels. En meeuwen horen bij IJmuiden met haar havens en de zee. We willen ze daarom graag verwennen met losse frietjes, broodkruimels etc. Maar meeuwen en duiven kunnen ook een p...

  14 februari 2017 | Product

 6. Bouwtekening

  U kunt een bouwtekening van een bestaand pand in de gemeente Velsen inzien en - op verzoek - er ook een kopie van ontvangen. De gemeente houdt zich echter het recht voor om geen inzage te geven in de bouwtekeningen van bijzondere panden (zoals banken, ...

  14 februari 2017 | Product

 7. Burgerlijke stand (afschrift)

  Een afschrift uit het register van de Burgerlijke Stand is een afschrift over persoonsgegevens die in een akte vermeld staan U kunt de volgende afschriften van de Burgerlijke Stand online aanvragen voor uzelf, uw partner en/of kind(eren): Een afschr...

  14 februari 2017 | Product

 8. Economisch beleid

  Het college heeft met instemming van de raad voor de periode 2011-2014 een Economische Agenda vastgesteld. Die agenda bevat de acties en de projecten waaraan wordt gewerkt op het terrein van havens & industrie, detailhandel en toerisme, met het te behal...

  18 februari 2015 | Product

 9. Advies en ondersteuning (Sociaal Raadslieden en Formulierenbrigade)

  Informatie en advies U zit met vragen over uitkeringen of over belastingen? Of u weet niet waar u moet zijn bij huwelijksproblemen of om alimentatie van uw ex te krijgen? Misschien zit u met een woonprobleem? Met vragen en problemen op sociaal-juridi...

  14 februari 2017 | Product

 10. Voogdij

  Het verkrijgen van het voogdijschap loopt niet via de gemeente maar via het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U kunt voogd worden als u meerderjarig bent, niet onder curatele staat of lijdt aan een geestelijke stoornis. Ouders kunnen bij testamen...

  14 februari 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"