Digitaal Loket

Producten en diensten

328 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. Container / laadbak

  Het plaatsen van een container of laadbak op de openbare weg voor het (tijdelijk) opslaan van goederen is - in principe - vergunningvrij, maar u dient dit wel te melden bij het Klant Contact Centrum van de gemeente. Bij plaatsing van een container voor...

  28 november 2017 | Product

 2. Nederlander worden door optie

  De optieprocedure is een eenvoudige manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Komt u voor deze procedure in aanmerking, dan kunt u eenvoudig een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden. Procedure Wilt u van de optieprocedure gebr...

  10 augustus 2017 | Product

 3. Overlast (wonen)

  Er zijn verschillende vormen van overlast: Buren maken lawaai; Woningen in de buurt zijn slecht onderhouden of; Er wonen bijvoorbeeld 20 mensen in een 3-kamerappartement; Een bewoner vertoont, in zijn/haar woning of directe woonomgeving, gedrag da...

  19 februari 2015 | Product

 4. Marktstandplaatsvergunning

  Wilt u een plaats op de markt? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft het beheer van de weekmarkten in IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord in handen gegeven van de marktmeester. Heeft u interes...

  16 november 2017 | Product

 5. Omgevingsvergunning

  Wanneer u uw huis wilt verbouwen of een gebouw wilt slopen dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Vanaf 1 oktober 2010 heeft u daarvoor een Omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vervangt veel oude vergunningen op het gebied van wonen, ru...

  12 december 2017 | Product

 6. Schuldhulpverlening

  Schulden Het is geen leuk onderwerp, er wordt niet veel over gepraat en schulden geven een gevoel van schaamte. Lukt het niet om op eigen kracht uit de financiële problemen te komen? Bent u bijvoorbeeld niet meer in staat om uw rekeningen te betalen, w...

  12 december 2017 | Product

 7. Overlast (dieren)

  MEEUWEN- en DUIVENOVERLAST STOP met voeren van vogels Mensen houden van vogels. En meeuwen horen bij IJmuiden met haar havens en de zee. We willen ze daarom graag verwennen met losse frietjes, broodkruimels etc. Maar meeuwen en duiven kunnen ook een p...

  9 mei 2017 | Product

 8. Bouwtekening

  U kunt een bouwtekening van een bestaand pand in de gemeente Velsen inzien en - op verzoek - er ook een kopie van ontvangen. De gemeente houdt zich echter het recht voor om geen inzage te geven in de bouwtekeningen van bijzondere panden (zoals banken, ...

  30 oktober 2017 | Product

 9. Burgerlijke stand (afschrift)

  Een afschrift uit het register van de Burgerlijke Stand is een afschrift over persoonsgegevens die in een akte vermeld staan Online aanvragen U kunt de volgende afschriften van de Burgerlijke Stand online aanvragen voor uzelf, uw partner en/of kind(er...

  28 november 2017 | Product

 10. Economisch beleid

  Het college heeft met instemming van de raad voor de periode 2011-2014 een Economische Agenda vastgesteld. Die agenda bevat de acties en de projecten waaraan wordt gewerkt op het terrein van havens & industrie, detailhandel en toerisme, met het te behal...

  18 februari 2015 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"