Digitaal Loket

Producten en diensten

328 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. Hondenbeleid Velsen

  Iedereen blij met uw hond Er zijn weinig dieren beter voor de mens dan een hond. Toch is niet iedereen even dol op honden, vandaar dat we een paar gedragsregels hebben opgesteld om het voor ons allen leuk te houden. Daarmee streeft gemeente Velsen naa...

  8 mei 2017 | Product

 2. Gehandicaptenparkeerkaart (voor instellingen)

  Vervoerders van zorginstellingen kunnen een Instellingskaart gebruiken voor het vervoer van bewoners van de instelling. De kaart is instellingsgebonden. Waar mag er geparkeerd worden met een Instellingskaart? Met de kaart goed zichtbaar achter de r...

  12 december 2017 | Product

 3. Waterwetvergunning /-melding

  Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Hierdoor verandert de regelgeving voor burgers en bedrijven. Deze Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland. In de Waterwet gaan zes vergunningen uit eerdere wetten op...

  12 december 2017 | Product

 4. WOZ-beschikking voor gebruikers (veelal huurders) van woningen

  Waarom ontvang ik als gebruiker (huurder) van een woning een WOZ-beschikking? In oktober 2015 is het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) voor sociale huurwoningen gewijzigd. Het puntensysteem bepaalt wat de maximale huurprijs van uw sociale huurwo...

  9 mei 2017 | Product

 5. Wegafzetting

  Wanneer u een (gedeelte van een) weg af wilt zetten ten behoeve van: - werkzaamheden - een evenement - een zwaar en/of gevaarlijk transport *) dan dient u hiervoor - twee weken voordat de afzetting moet gaan plaatsvinden -  contact op te nemen met d...

  10 oktober 2017 | Product

 6. Strijdig planologisch gebruik (voorheen ontheffing Bestemmingsplan / projectbesluit)

  Het kan zijn dat uw voorgenomen project (dat kan een bouwplan zijn, het gebruik van gronden of het gebruik van een bestaand bouwwerk) in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Strijdig planologisch gebruik is bijvoorbeeld het gebruik va...

  12 december 2017 | Product

 7. Toezicht en handhaving Omgevingsvergunning

  Het team Vergunningen van de afdeling Publiekszaken is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van alle omgevingsvergunningen. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van horeca-inrichtingen en bij evenementen...

  12 december 2017 | Product

 8. Zorgverzekering (premiekorting)

  Zorgverzekering, een lagere premie Iedere inwoner vanaf 18 jaar is verplicht een zorgverzekering af te sluiten die de ziektekosten dekt. Volgens de wet moet u in elk geval een basisverzekering hebben. Deze dekt echter niet alle kosten. U doet er daaro...

  14 december 2017 | Product

 9. Meldpunt fraude

  Fraude met uitkering melden Bijstand is een recht. Maar misbruik van dat recht mag niet lonen. De gemeente Velsen treedt daarom streng op tegen fraudeurs. Medewerkers voeren controles uit en onder andere door bestandskoppelingen beschikken ze over heel...

  12 december 2017 | Product

 10. Gevonden voorwerp

  Volgens artikel 5 van het Burgerlijk Wetboek wordt u verplicht een gevonden voorwerp zo snel mogelijk aan te geven bij de gemeente. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat het voorwerp weer bij de eigenaar terugkomt. U kunt dit op verschillende manieren doen...

  10 augustus 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"