Digitaal Loket

Producten en diensten

331 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. Gehandicaptenparkeerkaart (voor instellingen)

  Vervoerders van zorginstellingen kunnen een Instellingskaart gebruiken voor het vervoer van bewoners van de instelling. De kaart is instellingsgebonden. Waar mag er geparkeerd worden met een Instellingskaart? Met de kaart goed zichtbaar achter de r...

  16 februari 2017 | Product

 2. Begeleiding (dagbesteding)

  Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van uw zelfredzaamheid. De Begeleiding is bedoeld voor u als u zonder deze Begeleiding zou moeten verblijven in een instelling of uzelf niet meer kunt verzorgen. U kunt Begeleiding...

  14 februari 2017 | Product

 3. WOZ-beschikking voor gebruikers (veelal huurders) van woningen

  Waarom ontvang ik als gebruiker (huurder) van een woning een WOZ-beschikking? In oktober 2015 is het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) voor sociale huurwoningen gewijzigd. Het puntensysteem bepaalt wat de maximale huurprijs van uw sociale huurwo...

  14 februari 2017 | Product

 4. Waterwetvergunning /-melding

  Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Hierdoor verandert de regelgeving voor burgers en bedrijven. Deze Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland. In de Waterwet gaan zes vergunningen uit eerdere wetten op...

  14 februari 2017 | Product

 5. Toezicht en handhaving Omgevingsvergunning

  Het team Vergunningen van de afdeling Publiekszaken is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van alle omgevingsvergunningen. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van horeca-inrichtingen en bij evenementen...

  14 februari 2017 | Product

 6. Meldpunt fraude

  Fraude met uitkering melden Bijstand is een recht. Maar misbruik van dat recht mag niet lonen. De gemeente Velsen treedt daarom streng op tegen fraudeurs. Medewerkers voeren controles uit en onder andere door bestandskoppelingen beschikken ze over heel...

  14 februari 2017 | Product

 7. Zorgverzekering (premiekorting)

  Zorgverzekering, een lagere premie Iedere inwoner vanaf 18 jaar is verplicht een zorgverzekering af te sluiten die de ziektekosten dekt. Volgens de wet moet u in elk geval een basisverzekering hebben. Deze dekt echter niet alle kosten. U doet er daaro...

  14 februari 2017 | Product

 8. Gevonden voorwerp

  Volgens artikel 5 van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een gevonden voorwerp zo snel mogelijk aan te geven bij de gemeente. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat het voorwerp weer bij de eigenaar terugkomt. U kunt dit op verschillende manieren doen....

  14 februari 2017 | Product

 9. Container / laadbak

  Het plaatsen van een container of laadbak op de openbare weg voor het (tijdelijk) opslaan van goederen is - in principe - vergunningvrij, maar u dient dit wel te melden bij het Klant Contact Centrum van de gemeente. Bij plaatsing van een container voor...

  14 februari 2017 | Product

 10. Nederlander worden door optie

  De optieprocedure is een eenvoudige manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Komt u voor deze procedure in aanmerking, dan kunt u eenvoudig een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden. Procedure Wilt u van de optieprocedure gebr...

  14 februari 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"