Digitaal Loket

Producten en diensten

331 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. Brandweer en rampenbestrijding

  Per 1 juli 2008 is de gemeentelijke brandweer opgegaan in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer Kennemerland. Elf gemeenten, te weten: Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem/Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemsted...

  9 juni 2015 | Product

 2. Gehandicaptenparkeerkaart (voor instellingen)

  Vervoerders van zorginstellingen kunnen een Instellingskaart gebruiken voor het vervoer van bewoners van de instelling. De kaart is instellingsgebonden. Waar mag er geparkeerd worden met een Instellingskaart? Met de kaart goed zichtbaar achter de r...

  25 april 2017 | Product

 3. Begeleiding (dagbesteding)

  Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van uw zelfredzaamheid. De Begeleiding is bedoeld voor u als u zonder deze Begeleiding zou moeten verblijven in een instelling of uzelf niet meer kunt verzorgen. U kunt Begeleiding...

  25 april 2017 | Product

 4. WOZ-beschikking voor gebruikers (veelal huurders) van woningen

  Waarom ontvang ik als gebruiker (huurder) van een woning een WOZ-beschikking? In oktober 2015 is het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) voor sociale huurwoningen gewijzigd. Het puntensysteem bepaalt wat de maximale huurprijs van uw sociale huurwo...

  25 april 2017 | Product

 5. Waterwetvergunning /-melding

  Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Hierdoor verandert de regelgeving voor burgers en bedrijven. Deze Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland. In de Waterwet gaan zes vergunningen uit eerdere wetten op...

  25 april 2017 | Product

 6. Strijdig planologisch gebruik (voorheen ontheffing Bestemmingsplan / projectbesluit)

  Het kan zijn dat uw voorgenomen project (dat kan een bouwplan zijn, het gebruik van gronden of het gebruik van een bestaand bouwwerk) in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Strijdig planologisch gebruik is bijvoorbeeld het gebruik va...

  25 april 2017 | Product

 7. Toezicht en handhaving Omgevingsvergunning

  Het team Vergunningen van de afdeling Publiekszaken is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van alle omgevingsvergunningen. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van horeca-inrichtingen en bij evenementen...

  25 april 2017 | Product

 8. Meldpunt fraude

  Fraude met uitkering melden Bijstand is een recht. Maar misbruik van dat recht mag niet lonen. De gemeente Velsen treedt daarom streng op tegen fraudeurs. Medewerkers voeren controles uit en onder andere door bestandskoppelingen beschikken ze over heel...

  25 april 2017 | Product

 9. Zorgverzekering (premiekorting)

  Zorgverzekering, een lagere premie Iedere inwoner vanaf 18 jaar is verplicht een zorgverzekering af te sluiten die de ziektekosten dekt. Volgens de wet moet u in elk geval een basisverzekering hebben. Deze dekt echter niet alle kosten. U doet er daaro...

  25 april 2017 | Product

 10. Gevonden voorwerp

  Volgens artikel 5 van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een gevonden voorwerp zo snel mogelijk aan te geven bij de gemeente. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat het voorwerp weer bij de eigenaar terugkomt. U kunt dit op verschillende manieren doen....

  25 april 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"