Digitaal Loket

Producten en diensten

328 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. Leerplicht (bijzonder verlof of vrijstelling)

  Op welke leeftijd wordt een kind leerplichtig? Een kind is leerplichtig met ingang van de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 5 jaar is geworden. Is een kind bijvoorbeeld op 10 mei 5 jaar geworden, dan is hij/zij met ingang van 1 jun...

  7 november 2017 | Product

 2. Voornaamswijziging

  Wilt u één of meerdere voornamen laten wijzigen, dan wendt u zich tot een advocaat. U moet aan bepaalde criteria voldoen als u uw voornaam wilt wijzigen. Uw advocaat kan u daar meer over vertellen. Hij of zij legt het verzoek vervolgens voor aan de rech...

  30 november 2017 | Product

 3. Erkenning kind / ongeboren vrucht

  Als de ouders van een kind ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, kan de vader/moeder het kind erkennen door het vader-/moederschap te laten registreren bij de burgerlijke stand. De man/vrouw die het kind erkent word...

  30 oktober 2017 | Product

 4. Begraafplaatsen (informatie)

  De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen, te weten: Duinhof, Slingerduinlaan 6, 1971 JT  te IJmuiden De Westerbegraafplaats, Havenkade te IJmuiden, ingang Fultonstraat 6, 1973 AG te IJmuiden De Biezen,...

  30 oktober 2017 | Product

 5. Verhuizen

  Als u gaat verhuizen wordt u verplicht om uw adreswijziging door te geven aan Burgerzaken, zodat allerlei instanties over de actuele gegevens beschikken. U moet uw adreswijziging dus altijd doorgeven. Als u vanuit een andere gemeente verhuist naar Vels...

  16 november 2017 | Product

 6. Gezag over een kind

  Wat is gezag? Als u gezag hebt over een kind, dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U beheert het geld en de spullen van het kind. Ook bent u de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Kinderen mogen vaak niet ...

  12 december 2017 | Product

 7. Paspoort / Identiteitskaart (vermissing)

  Vanaf 13 april 2015 doet de gemeente Velsen, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken mee aan een pilot. Deze pilot houdt in dat u géén aangifte meer hoeft te doen bij de politie van een vermissing van uw reisdocument. U kunt rechtsre...

  31 oktober 2017 | Product

 8. Rijbewijs voor bromfietsen

  Voor het besturen van een bromfiets is een bromfietsrijbewijs nodig. Vanaf je zestiende mag je op een brom- of snorfiets rijden. Daarvoor heb je een bromfietsrijbewijs (categorie AM) nodig.  Personen die al een auto- of motorrijbewijs hebben mogen aut...

  14 december 2017 | Product

 9. Zakenpaspoort

  Een zakenpaspoort is hetzelfde als een 'standaard' paspoort, alleen bevat het meer visumbladen. Een 'normaal' paspoort heeft 32 pagina's, een zakenpaspoort 64. Als u veel reist en veel stempels krijgt van diverse douaneposten, kan een zakenpaspoort dus ...

  12 december 2017 | Product

 10. Paarden

  Wanneer u op de openbare weg paardrijdt moet u - bij voorkeur - gebruik maken van een ruiterpad. Als er geen ruiterpad is moet u gebruik maken van de berm of van de rijbaan, dus niet op het fietspad of voetpad! In de parken en plantsoenen van Velsen ma...

  15 augustus 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"