Digitaal Loket

Producten en diensten

328 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. BRP-inschrijving (vestiging vanuit het buitenland) (voorheen GBA)

  Vestigt u zich vanuit het buitenland in Nederland en gaat u het komende half jaar tenminste vier maanden in ons land wonen, dan moet u zich binnen vijf dagen persoonlijk melden bij de balie van de gemeente Velsen. Ook uw familieleden, die in Nederland g...

  15 augustus 2017 | Product

 2. Bijstand (algemene informatie)

  De Participatiewet (PW) kent twee soorten bijstand: 1) algemene bijstand voor het dagelijkse levensonderhoud en 2) bijzondere bijstand voor extra kosten. Hier gaat het over de algemene bijstand. De PW stelt werk boven uitkering. Dat betekent dat...

  3 augustus 2017 | Product

 3. Historisch uittreksel

  Een uittreksel met adreshistorie is een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen; voorheen Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)) met daarop een overzicht van alle adressen waar u hebt gewoond. Een verhuurder (b.v. woningcorporatie) vraagt dit ...

  9 mei 2017 | Product

 4. Tegenprestatie

  Wat is een tegenprestatie? U ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente mag u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. De gemeente kan u ook werkervaring laten...

  9 mei 2017 | Product

 5. Openbaar vervoer

  De diverse mogelijkheden van openbaar vervoer vanuit de woonkernen binnen de gemeente Velsen: Met de bus: IJmuiden heeft verbindingen met Haarlem, Amsterdam en Beverwijk Velserbroek heeft verbindingen met Haarlem, Beverwijk en IJmuiden Santpoort-Z...

  17 oktober 2017 | Product

 6. Rijbewijs afhalen

  Een rijbewijs geeft de rijbevoegdheid van de houder weer. In sommige gevallen kan het dienen als identiteitsbewijs. Nadat u bent geslaagd voor uw rijexamen heeft u een rijbewijs aangevraagd, welke u na vijf werkdagen kunt afhalen. Indien u gebruik heeft...

  30 mei 2017 | Product

 7. Gehandicaptenparkeerkaart (aanvraag)

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mogen gehandicapten (en vervoerders van AWBZ-instellingen die bewoners vervoeren) parkeren op algemene parkeerplaatsen, bij parkeermeters, op gehandicaptenparkeerplaatsen en onder bepaalde voorwaarden op plaatsen waar e...

  17 oktober 2017 | Product

 8. Identificatieplicht / legitimatiebewijs

  Er geldt vanaf 1 januari 2005 in Nederland een algemene legitimatieplicht. Dit betekent dat iedereen vanaf 14 jaar zich moet kunnen legitimeren als de politie of een andere aangewezen toezichthouder hierom vraagt. De invoering van de uitgebreide legiti...

  17 oktober 2017 | Product

 9. Leerplicht (bijzonder verlof of vrijstelling)

  Op welke leeftijd wordt een kind leerplichtig? Een kind is leerplichtig met ingang van de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 5 jaar is geworden. Is een kind bijvoorbeeld op 10 mei 5 jaar geworden, dan is hij/zij met ingang van 1 jun...

  15 augustus 2017 | Product

 10. Erkenning kind / ongeboren vrucht

  Als de ouders van een kind ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, kan de vader/moeder het kind erkennen door het vader-/moederschap te laten registreren bij de burgerlijke stand. De man/vrouw die het kind erkent word...

  9 mei 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"