Digitaal Loket

Producten en diensten

328 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. BRP-uittreksel (internationaal / uitgebreid) (voorheen GBA)

  Van elk lid van de Nederlandse bevolking wordt in de BRP een elektronische persoonslijst aangelegd De BRP is de BasisRegistratie voor Persoonsgegevens (voorheen was dit de Gemeentelijke BasisAdministratie) De persoonsgegevens van elk lid van de Nede...

  28 november 2017 | Product

 2. BRP-inschrijving (vestiging vanuit het buitenland) (voorheen GBA)

  Vestigt u zich vanuit het buitenland in Nederland en gaat u het komende half jaar tenminste vier maanden in ons land wonen, dan moet u zich binnen vijf dagen persoonlijk melden bij de balie van de gemeente Velsen. Ook uw familieleden, die in Nederland g...

  28 november 2017 | Product

 3. Bijstand (algemene informatie)

  De Participatiewet (PW) kent twee soorten bijstand: Algemene bijstand voor het dagelijkse levensonderhoud en Bijzondere bijstand voor extra kosten. Hier gaat het over de algemene bijstand. De PW stelt werk boven uitkering. Dat betekent dat u ...

  14 december 2017 | Product

 4. Openbaar vervoer

  De diverse mogelijkheden van openbaar vervoer vanuit de woonkernen binnen de gemeente Velsen: Met de bus: IJmuiden heeft verbindingen met Haarlem, Amsterdam en Beverwijk Velserbroek heeft verbindingen met Haarlem, Beverwijk en IJmuiden Santpoort-Z...

  12 december 2017 | Product

 5. Rijbewijs afhalen

  Een rijbewijs geeft de rijbevoegdheid van de houder weer. In sommige gevallen kan het dienen als identiteitsbewijs. Nadat u bent geslaagd voor uw rijexamen heeft u een rijbewijs aangevraagd, welke u na vijf werkdagen kunt afhalen. Indien u gebruik heeft...

  11 december 2017 | Product

 6. Gehandicaptenparkeerkaart (aanvraag)

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mogen gehandicapten (en vervoerders van AWBZ-instellingen die bewoners vervoeren) parkeren op algemene parkeerplaatsen, bij parkeermeters, op gehandicaptenparkeerplaatsen en onder bepaalde voorwaarden op plaatsen waar e...

  12 december 2017 | Product

 7. Historisch uittreksel

  Een uittreksel met adreshistorie is een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen; voorheen Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)) met daarop een overzicht van alle adressen waar u hebt gewoond. Een verhuurder (b.v. woningcorporatie) vraagt dit ...

  31 oktober 2017 | Product

 8. Tegenprestatie

  Wat is een tegenprestatie? U ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente mag u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. De gemeente kan u ook werkervaring laten...

  9 mei 2017 | Product

 9. Identificatieplicht / legitimatiebewijs

  Er geldt vanaf 1 januari 2005 in Nederland een algemene legitimatieplicht. Dit betekent dat iedereen vanaf 14 jaar zich moet kunnen legitimeren als de politie of een andere aangewezen toezichthouder hierom vraagt. De invoering van de uitgebreide legiti...

  12 december 2017 | Product

 10. Geboorteakte

  Een geboorteakte kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u geboren bent. De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. U kunt dit zien als een bewijsstuk van de geboorte van een persoon. De...

  30 oktober 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"