Digitaal Loket

Producten en diensten

331 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. Bijzondere bijstand (sociaal culturele activiteiten)

  Inwoners van Velsen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op de Regeling sociaal-culturele activiteiten. U kunt een financiële bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, muziekvereniging, toneelvereniging of bibliotheek...

  14 februari 2017 | Product

 2. Tegemoetkoming Kinderopvang

  De Wet kinderopvang regelt alles wat te maken heeft met de kwaliteit en de financiering van kinderopvang. Zo regelt de wet welke vergoeding ouders kunnen krijgen voor de kosten van kinderopvang en worden er eisen genoemd waaraan een opvangcentrum moet v...

  14 februari 2017 | Product

 3. Uitstallingen bij winkels

  Op grond de APV is het verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Bij een winkel mag u uitstallen als u zich houdt aan de volgende voorschriften: De uitstalling/ het stoepbord moet strak te...

  14 februari 2017 | Product

 4. Geregistreerd partnerschap (ontbinding)

  Net zoals een huwelijk door echtscheiding kan worden ontbonden kan ook een geregisteerd partnerschap ontbonden of beëindigd worden via een convenant dat bij een advocaat of notaris is opgesteld, waarin partijen bevestigen dat zij het partnerschap willen...

  14 februari 2017 | Product

 5. Kerstbomen

  Na de feestdagen wordt in veel huishoudens de kerstboom opgeruimd. De gemeente Velsen wil graag voorkomen dat afgedankte kerstbomen op straat komen te liggen. In Velsen zijn daarom een aantal manieren waarop de kerstbomen worden ingezameld: 1. De geme...

  14 februari 2017 | Product

 6. Bijzondere bijstand (indirecte schoolkosten)

  Ouders van kinderen op het voortgezet onderwijs staan voor veel extra kosten. De gemeente Velsen komt mensen met een laag inkomen daarin tegemoet. Dit is vastgelegd in de Regeling Indirecte Schoolkosten. Indirecte schoolkosten zijn kosten die u moet ma...

  14 februari 2017 | Product

 7. Vingerafdrukken in reisdocument

  Let op: er zijn wijzigingen per 20 januari 2014. Op de website van Rijksoverheid leest u alle informatie. Vanaf 21 september 2009 gaan de Nederlandse reisdocumenten vingerafdrukken in de chip bevatten. De opname van vingerafdrukken vloeit voort uit een...

  14 februari 2017 | Product

 8. Bijzondere bijstand (algemeen)

  De term zegt het al een beetje: bijzondere bijstand is er voor bijzondere kosten. Dat zijn kosten die u niet uit uw eigen inkomen kunt betalen. En om meteen maar een misverstand uit de wereld te helpen, de bijzondere bijstand is er niet alleen voor de c...

  14 februari 2017 | Product

 9. BRP-inschrijving (vestiging vanuit het buitenland) (voorheen GBA)

  Vestigt u zich vanuit het buitenland in Nederland en gaat u het komende half jaar tenminste vier maanden in ons land wonen, dan moet u zich binnen vijf dagen persoonlijk melden bij de balie van de gemeente Velsen. Ook uw familieleden, die in Nederland g...

  14 februari 2017 | Product

 10. Bijstand (algemene informatie)

  De Participatiewet (PW) kent twee soorten bijstand: 1) algemene bijstand voor het dagelijkse levensonderhoud en 2) bijzondere bijstand voor extra kosten. Hier gaat het over de algemene bijstand. De PW stelt werk boven uitkering. Dat betekent dat...

  14 februari 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"