Digitaal Loket

Producten en diensten

328 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. Huiselijk geweld / kindermishandeling

  Als u een vermoeden heeft van: - Huiselijk geweld (partner / ouder / kind) - Kindermishandeling - Ouder(en) mishandeling - Verwaarlozing (ouderen of kinderen) Dan willen wij u graag informeren over wat u kunt doen: 1) Eén signaal is geen signa...

  9 mei 2017 | Product

 2. Bijzondere bijstand (sociaal culturele activiteiten)

  Inwoners van Velsen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op de Regeling sociaal-culturele activiteiten. U kunt een financiële bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, muziekvereniging, toneelvereniging of bibliotheek...

  11 december 2017 | Product

 3. Tegemoetkoming Kinderopvang

  De Wet kinderopvang regelt alles wat te maken heeft met de kwaliteit en de financiering van kinderopvang. Zo regelt de wet welke vergoeding ouders kunnen krijgen voor de kosten van kinderopvang en worden er eisen genoemd waaraan een opvangcentrum moet v...

  23 mei 2017 | Product

 4. Uitstallingen bij winkels

  Op grond de APV is het verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Bij een winkel mag u uitstallen als u zich houdt aan de volgende voorschriften: De uitstalling/ het stoepbord moet strak te...

  9 mei 2017 | Product

 5. Bijzondere bijstand (algemeen)

  De term zegt het al een beetje: bijzondere bijstand is er voor bijzondere kosten. Dat zijn kosten die u niet uit uw eigen inkomen kunt betalen. En om meteen maar een misverstand uit de wereld te helpen, de bijzondere bijstand is er niet alleen voor de c...

  11 december 2017 | Product

 6. Geregistreerd partnerschap (ontbinding)

  Net zoals een huwelijk door echtscheiding kan worden ontbonden kan ook een geregisteerd partnerschap ontbonden of beëindigd worden via een convenant dat bij een advocaat of notaris is opgesteld, waarin partijen bevestigen dat zij het partnerschap willen...

  9 mei 2017 | Product

 7. Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers

  Het aanvragen van een gratis VOG vanaf 1 januari 2015 voor vrijwilligers Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met men...

  4 april 2017 | Product

 8. Kerstbomen

  Na de feestdagen wordt in veel huishoudens de kerstboom opgeruimd. De gemeente Velsen wil graag voorkomen dat afgedankte kerstbomen op straat komen te liggen. In Velsen zijn daarom een aantal manieren waarop de kerstbomen worden ingezameld: 1. De geme...

  12 december 2017 | Product

 9. Bijzondere bijstand (indirecte schoolkosten)

  Ouders van kinderen op het voortgezet onderwijs staan voor veel extra kosten. De gemeente Velsen komt mensen met een laag inkomen daarin tegemoet. Dit is vastgelegd in de Regeling Indirecte Schoolkosten. Indirecte schoolkosten zijn kosten die u moet ma...

  11 december 2017 | Product

 10. Vingerafdrukken in reisdocument

  Let op: er zijn wijzigingen per 20 januari 2014. Op de website van Rijksoverheid leest u alle informatie. Vanaf 21 september 2009 gaan de Nederlandse reisdocumenten vingerafdrukken in de chip bevatten. De opname van vingerafdrukken vloeit voort uit een...

  9 mei 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"