Digitaal Loket

Producten en diensten

331 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

  Het doel van de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel om iedereen actief deel te laten nemen aan de samenleving, ook als dat niet (meer) gemakkelijk gaat. Uitgangspunten van de Wmo Bij de uitvoering van de Wmo wordt uitgegaan van d...

  25 april 2017 | Product

 2. Centrum voor jeugd en gezin

  Velsen is aangesloten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin IJMOND. Een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen voor allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG h...

  28 januari 2016 | Product

 3. Echtscheiding inschrijving

  Echtscheiding is de ontbinding van een huwelijk door de rechter. Veel paren laten een notaris of advocaat een echtscheidingsconvenant opstellen. Daarin staat de verdeling van de boedel en de eventuele omgangsregeling en alimentatiebijdrage ten behoeve v...

  25 april 2017 | Product

 4. Gratis zwemmen voor kinderen van minima

  Kinderen moeten samen met hun vriendjes of klasgenoten bij het zwembad kunnen afspreken. Dat is niet alleen leuk maar ook gezond. De gemeente Velsen maakt het ook voor kinderen (doelgroep 10 tot 18 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk van h...

  25 april 2017 | Product

 5. Noodreisdocument

  Voordat u op reis gaat, ontdekt u dat uw reisdocument verlopen of zoekgeraakt is. Maar u kunt geen vervangend reisexemplaar meer regelen. Een noodpaspoort biedt dan uitkomst. Een noodpaspoort wordt niet zomaar afgegeven. U moet zwaarwegende redenen voor...

  25 april 2017 | Product

 6. Bijzondere Bijstand voor sport en cultuur voor kinderen.

  Voor uw kind van 4 tot 18 jaar kunt u een vergoeding van maximaal € 200,00 per kind per jaar aanvragen voor in ieder geval lidmaatschappen voor sportclubs, verenigingen en muzieklessen, sportkleding en muziekinstrumenten. Er wordt alleen vergoed voor z...

  28 februari 2017 | Product

 7. Voorzieningen voor kinderen (fiets)

  Als een kind van 6 tot 18 jaar geen fiets heeft, of de fiets is dringend aan vervanging toe, dan kan de ouder daarvoor bijzondere bijstand aanvragen. Er zal dan worden gekeken naar de noodzaak van de aanschaf en er gelden maximum bedragen. Deze voorzien...

  25 april 2017 | Product

 8. Speelvoorziening kinderen (aanleg en onderhoud)

  Ter verbetering van de leefomgeving zijn en worden door de gemeente speelgelegenheden in de vorm van trapveldjes en speelvoorzieningen ingericht, al dan niet voorzien van speeltoestellen. U kunt bij de gemeente informatie verkrijgen over de aanleg va...

  25 april 2017 | Product

 9. Leerlingenvervoer

  De regeling Leerlingenvervoer is er voor: Leerlingen die het speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs gaan volgen en die niet zelfstandig van en naar school kunnen gaan Leerlingen die primair onderwijs gaan volgen in verband met de...

  25 april 2017 | Product

 10. Bijstand (65+)

  Als u 65 jaar of ouder bent, ontvangt u een AOW-pensioen en soms nog andere pensioenen. Daarmee kunt u de normale kosten van het bestaan betalen. Het kan echter zijn dat u geen volledige AOW ontvangt omdat u in het verleden een periode in het buitenland...

  25 april 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"