Digitaal Loket

Producten en diensten

331 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. RegioRijder / Collectief vervoer

  RegioRijder RegioRijder verzorgt het Wmo-vervoer voor inwoners van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Wmo-vervoer is een vorm van openbaar vervoer. He...

  25 april 2017 | Product

 2. Gezondheidsopvoeding

  De gemeente moet conform de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid de volksgezondheid bevorderen, onder meer door middel van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. De gemeenten hebben hiervoor regionale diensten (GGD's) ingesteld die hen bij de uitv...

  27 mei 2014 | Product

 3. Voedselbank

  Mensen die voor korte of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een voedselpakket.

  28 januari 2016 | Product

 4. Erfgenamenonderzoek

  Na het overlijden van een persoon krijgt de familie te maken met het erfrecht. Als geen testament is opgesteld, geldt het wettelijk erfrecht. Meestal wordt door een notaris een aanvraag gedaan voor erfgenamenonderzoek. Erfgenamen De opeenvolgende erfg...

  19 februari 2015 | Product

 5. Nederlander worden door naturalisatie

  Vreemdelingen die al geruime tijd in Nederland wonen en ingeburgerd zijn, kunnen door middel van naturalisatie het Nederlanderschap verkrijgen. Het verzoek om naturalisatie Het verzoek om naturalisatie tot Nederlander vult u samen met een medewerker v...

  25 april 2017 | Product

 6. Gratis naar de speeltuin voor minimagezinnen

  Kinderen moeten samen met hun vriendjes of klasgenoten bij een speeltuin kunnen afspreken. Daar  spelen is niet alleen leuk maar ook zijn de kinderen lekker in beweging. De gemeente Velsen maakt het voor gezinnen met kinderen van 0 tot 13 jaar - met ee...

  25 april 2017 | Product

 7. Naamskeuze

  Ouders hebben het recht om bij de geboorte van het eerste kind in hun relatie een keuze te maken voor de geslachtsnaam van de vader of de moeder. Deze keuze is automatisch ook van toepassing op eventuele volgende kinderen in dezelfde relatie. Kinderen ...

  25 april 2017 | Product

 8. BRP-uittreksel (internationaal / uitgebreid) (voorheen GBA)

  Van elk lid van de Nederlandse bevolking wordt in de BRP een elektronische persoonslijst aangelegd De BRP is de BasisRegistratie voor Persoonsgegevens (voorheen was dit de Gemeentelijke BasisAdministratie) De persoonsgegevens van elk lid van de Nede...

  3 januari 2017 | Product

 9. Visum

  Het eisen van een visum wordt bepaald door de wet van het land waarnaar u wilt reizen. Omdat de buitenlandse wetgeving regelmatig wijzigt is het - zeker bij twijfel - het verstandigst om dit na te vragen bij het reisbureau of bij de ambassade van het la...

  1 september 2015 | Product

 10. Voornaamswijziging

  Wilt u één of meerdere voornamen laten wijzigen, dan wendt u zich tot een advocaat. U moet aan bepaalde criteria voldoen als u uw voornaam wilt wijzigen. Uw advocaat kan u daar meer over vertellen. Hij of zij legt het verzoek vervolgens voor aan de rech...

  25 april 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"