Digitaal Loket

Producten en diensten

328 resultaten voor 'reizen met kinderen'…
 1. RegioRijder / Collectief vervoer

  RegioRijder RegioRijder verzorgt het Wmo-vervoer voor inwoners van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Wmo-vervoer is een vorm van openbaar vervoer. He...

  30 oktober 2017 | Product

 2. Gezondheidsopvoeding

  De gemeente moet conform de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid de volksgezondheid bevorderen, onder meer door middel van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. De gemeenten hebben hiervoor regionale diensten (GGD's) ingesteld die hen bij de uitv...

  28 november 2017 | Product

 3. Voedselbank

  Mensen die voor korte of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een voedselpakket.

  28 januari 2016 | Product

 4. Nederlander worden door naturalisatie

  Vreemdelingen die al geruime tijd in Nederland wonen en ingeburgerd zijn, kunnen door middel van naturalisatie het Nederlanderschap verkrijgen. Het verzoek om naturalisatie Het verzoek om naturalisatie tot Nederlander vult u samen met een medewerker v...

  10 augustus 2017 | Product

 5. Erfgenamenonderzoek

  Na het overlijden van een persoon krijgt de familie te maken met het erfrecht. Als geen testament is opgesteld, geldt het wettelijk erfrecht. Meestal wordt door een notaris een aanvraag gedaan voor erfgenamenonderzoek. Erfgenamen De opeenvolgende erfg...

  19 februari 2015 | Product

 6. Brandweer en rampenbestrijding

  Per 1 juli 2008 is de gemeentelijke brandweer opgegaan in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer Kennemerland. Elf gemeenten, te weten: Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem/Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemsted...

  28 november 2017 | Product

 7. Begeleiding (dagbesteding)

  Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van uw zelfredzaamheid. De Begeleiding is bedoeld voor u als u zonder deze Begeleiding zou moeten verblijven in een instelling of uzelf niet meer kunt verzorgen. U kunt Begeleiding...

  30 oktober 2017 | Product

 8. Gratis naar de speeltuin voor minimagezinnen

  Kinderen moeten samen met hun vriendjes of klasgenoten bij een speeltuin kunnen afspreken. Daar  spelen is niet alleen leuk maar ook zijn de kinderen lekker in beweging. De gemeente Velsen maakt het voor gezinnen met kinderen van 0 tot 13 jaar - met ee...

  28 augustus 2017 | Product

 9. Visum

  Het eisen van een visum wordt bepaald door de wet van het land waarnaar u wilt reizen. Omdat de buitenlandse wetgeving regelmatig wijzigt is het - zeker bij twijfel - het verstandigst om dit na te vragen bij het reisbureau of bij de ambassade van het la...

  1 september 2015 | Product

 10. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

  Het doel van de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel om iedereen actief deel te laten nemen aan de samenleving, ook als dat niet (meer) gemakkelijk gaat. Uitgangspunten van de Wmo Bij de uitvoering van de Wmo wordt uitgegaan van d...

  25 oktober 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Velsen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Indien u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

DigiD Inloggen "Mijn loket"